BT

Финансови отчети за:2013 година

Първо тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 29.04.2013г. с вх. № 10-05-10037 и оповестена на обществеността чрез системата X3 news на същата дата.

Второ тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 31.07.2013г. с вх. № 10-05-18392и на БФБ-София с вх.№ 5824 от 31.07.2013г.и оповестена на обществеността чрез системата X3 news на същата дата.

Трето тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.10.2013г. с вх. № 10-05-25517 и на БФБ-София с вх.№ 7422 от 30.10.2013г.и оповестена на обществеността чрез системата X3 news на същата дата.2012 година


Информацията е предоставена на КФН на 06.01.2014г. с вх. № 10-05-274 и на БФБ-София с вх.№ 40 от 06.01.2014г. и оповестена на обществеността чрез системата X3 news.

Първо тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 26.04.2012г. с вх. № 10-05-9649 и с № 10-05-1955 и на БФБ-София с вх.№ 3041 от 26.04.2012г.

Второ тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.07.2012г. с вх. № 10-05-17735 и на БФБ-София с вх.№ 5971 от 30.07.2012г.

Трето тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.10.2012г. с вх. № 10-05-24404 и на БФБ-София с вх.№ 7869 от 30.10.2012г. и оповестена на обществеността чрез системата X3 news.

Четвърто тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.01.2013г. с вх. № 10-05-2394 и на БФБ-София с вх.№ 7519 от 30.01.2013г. и оповестена на обществеността чрез системата X3 news.2011 година

Информацията е предоставена на КФН на 30.03.2012г. с вх. № 10-05-7395 и на БФБ-София с вх.№2272 от 30.03.2012г.

Първо тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 23.06.2011г. с вх. № 10-05-14523 и на БФБ-София с вх.№ 5119 от 23.06.2011г

Второ тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 02.08.2011г. с вх. № 10-05-18217 и на БФБ-София с вх.№ 6365 от 01.08.2011г.

Трето тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 10.11.2011г. с вх. № 10-05-25801 и на БФБ-София с вх.№ 8326 от 10.11.2011г.

Четвърто тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.01.2012г. с вх. № 10-05-2275 и на БФБ-София с вх.№ 656 от 30.01.2012г.2010 година

Първо тримесечие

Междинният финансов отчет на „Бесттехника Тм-Радомир” ПАД за първо тримесечие на 2010 година е изпратен в КФН с вх.№ 10-05-21968 от 30.09.2010г., в БФБ с вх.№ 9472/06.12.2010г. и е оповестен чрез системата Х3news.

Второ тримесечие

Междинният финансов отчет на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД и приложенията към него са изпратени на КФН с вх.№ 10-05-21975/30.09.2010г. и вх.№ 10-05-23969/27.10.2010г., както и на БФБ с вх.№ 9474/06.12.2010 и е оповестен чрез системата Х3news.

Трето тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 27.12.2010г. с вх. № 10-05-28616 и на БФБ-София с вх.№ 9791 от 27.12.2010г.

Четвърто тримесечие

Междинният финансов отчет на „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД за четвърто тримесечие на 2010 година е изпратен в КФН с вх.№ 10-05-4013/21.02.2011г. и на БФБ с вх.№ 1434/21.02.2011г. и са оповестени на обществеността чрез системата Х3news.2009 година

Информацията е предоставена на КФН на 06.08.2010г. с вх.№ 10-05-18236

Първо тримесечие

http://www.besttechnica.bg/tm/invest2009/Vutreshna%20informacia%20za%20BESTTECHNICA%20TM-Radomir%20PAD_1_trimesechie%202009.pdf

Информацията е предоставена на КФН на 30.04.2009г. с вх. № 10-05-2783 и на БФБ-София с вх.№4425 30.04.2009г.

Второ тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.07.2009г. с вх. № 10-05-6307 и на БФБ-София с вх.№7905 от 30.07.2009г..

Трето тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.10.2009г. с вх. № 10-05-9680 и на БФБ-София с вх.№10359 от 30.10.2009г.

Четвърто тримесечие

Междинният финансов отчет на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД и приложенията към него са изпратени на КФН с вх.№ 10-05-2376/ 01.02.2010г., както и на БФБ с вх.№ 9477/ 06.12.2010 и е оповестен чрез системата Х3news.2008 година

Информацията е предоставена на КФН на 31.03.2009г. с вх.№ 10-05-1703 и на БФБ-София, и е публикувана в X3News.

Първо тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.04.2008г с вх. № 10-05-6319 и на БФБ-София с вх.№ 7629/30.04.2008г.

Второ тримесечие

Информацията е предоставена на КФН на 30.07.2008г с вх. № 10-05-9294 и на БФБ-София с вх.№ 11868/31.07.2008 и е публикувана в X3News на 31.07.2008г.

Трето тримесечие

Четвърто тримесечие

Информацията е предоставена на КФН с № 10-05-626/ 30.01.2009г. и на БФБ с вх.№ 1109/ 30.01.2009г.2007 година

Първо тримесечие

Второ тримесечие

Трето тримесечие

Четвърто тримесечие