BT

Съобщение от сектретаря на управителния съвет на Бесттехника ТМ-Радомир ПАД

20.01.2014

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С Протокол от 09.01.2014г. на Управителният съвет на „Бесттехника ТМ-Радомир“ публично АД, се гласува насрочване на редовното годишно общо събрание за 21.02.2014г. от 10:00ч. при същия дневен ред, както беше обявен с Поканата за свиканото за 06.01.2014г. общо събрание.

Предвид новото насрочване, обявяването на което е депозирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с вх.№ 20140115130618, ПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВИ УВЕДОМЯВА, ча на обявената по чл.227, ал.3 от Търговския закон дата за 21.01.2014г. няма да се състои и не се явявайте.

СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Росен Каменов

Вижте повече информация относно ОСА

Бесттехника ТМ - Радомир експедира последната партида от 13-те реактора за фирма Декафос АД.

09.04.2013

През изминалата 1 година ние работихме усилено по проект за фирма Декафос АД, гр. Девня.
Декафос АД е един от най-големите производители на фуражни фосфати в България.

За този клиент, ние разработихме 13 бр. корпуси на реактори, предназначени за химическо предприятие в Перу. Последната експедиция на реактори се състоя на 08.04.2013 г.

Вижте повече за проекта и снимки от експедицията

Бесттехника ТМ - Радомир експедира 72 бр релси за подкранов релсов път

15.03.2013

72 броя релси за подкранов път за кран тип "AL SK190" с товароносимост 5000 тона бяха експедирани от Бесттехника ТМ - Радомир.
Възложителят на проекта е холандския клон на британската копмания ALE Heavylift през известната посредническа компания Staal Intermediairs B.V, Холандия. АLE Heavylift са известни на пазара с уникалните подемно-транспортни съоръжения с изклюзително големи размери, които предлагат.

Продължителността на проекта беше 7 месеца. Освен детайлен инженеринг и производство, Бесттехника направи и пълен пробен монтаж на подкрановия път.

Последната партида релси беше експедирана през месец февруари 2013 г.

Вижте повече за проекта и снимки от експедицията