BT

БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР ПАД

Бесттехника ТМ-Радомир е публично акционерно дружество. Предприятието се намира близо до град Радомир, на около 45 км югозападно от София.

Фабриката е построена по време на социализма с основната цел да обслужва нуждите на няколко различни индустрии. Бесттехника – ТМ Радомир е част от група компании, която предлага продукти и услуги в областта на инфраструктурата и тежкото машиностроене. Компанията майка в групата е Бесттехника и Ко.

Ние сме производител на оборудване за тежката индустрия. Нашите продукти се изнасят по целия свят. Имаме силно изградено име в производството на машини и оборудване за атомноелектрически централи, водноелектрически централи, вятърни генератори, черната и цветната металургия, циментовата индустрия, минната промишленост, както и в производството на кранове и подемни съоржения за заводи и пристанища. Разполагаме с най-голямото по рода си производствено предприятие в цяла югоизточна Европа и произвеждаме редица уникални изделия.

Световно признати компании като Alstom, Italcementi Group, Atomstroyexport са в списъка с нашите клиенти и партньори.

Структура на фирмата

История

В началото на 80-те години до гр. Радомир е построен най-големият завод в областта на тежкото машиностроене.
1991 г. – Дейностите във фабриката са разделени между пет различни компании. Тежко Машиностроене ЕООД става отговорна за производството на машини и оборудване.
1996 г. – Тежко Машиностроене е трансформирана в акционерно дружество със 100% държавна собственост.
1997 г. – След приватизацията собствеността на компанията се преразпределя – 1/3 – държавна собственост, 2/3 – собственост на частно дружество. Бестехника ООД става мажоритарен акционер.
2001 г. – Тежко Машиностроене е преименувана на ТМ – Радомир. Държавните акции са изкупени от Бесттехника и Ко, наследникът на Бесттехника ООД.
2002 г. – Името на компанията е променено на Бесттехника ТМ - Радомир