BT

Контакти

Бесттехника ТМ - Радомир ПАД
VAT: BG113020833

Офис

2400 Радомир, Индустриална зона
(+359) 777 82185, 777 80590
(+359) 777 80218
tm_radomir@besttechnica.bg

Търговски отдел

Търговски директор - Пенка Николова

(+359) 777 82312
(+359) 777 80218
penka.nikolova@besttechnica.bg

Човешки ресурси

Управление на човешките ресурси - Анета Начкова

(359) 777 82185, вътрешен: 808,606
(+359) 777 80218
aneta.nachkova@besttechnica.bg

Връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите - Росен Каменов

(+359) 777 82185, вътрешен: 873
(+359) 777 80218
rosen.kamenov@besttechnica.bg

Изпратете запитване

Изпращането е успешно. Очаквайте да се свържем с вас.

Карта