BT

Контрол на Качеството. Измервателна Техника.

Бесттехника ТМ - Радомир разполага с над 2500 измервателни уреда с общо и специално предназначение за измерване на линейни, ъглови, електрически величини и маса. Фирмата разполага с оборудвана лаборатория за безразрушителен контрол, с разнообразни средства за калибриране и извършване на ултразвуков, магнитен и рентгенов контрол на заварени конструкции, отливки, изковки и др.

Разнообразната по своя вид и изисквания продуктова листа на фирмата и работата с клиентите осигуряват постоянното поддържане на високото квалификационно ниво на работещите в системата за контрол на качеството кадри.

Измерване на ъглови и линейни величини:

 • Максимална точност при измерване на преместване: 0.00003 мм
 • Максимална точност при измерване на малки ъгли: 0.1"
 • Максимална точност при измерване на размери до 100 мм: 0.0001 мм
 • Максимална точност при измерване на размери до 6000 мм : 0.001 мм

Метрологично оборудване:

Измервателни средства и еталонни комплекти с висок клас на точност:

 • Еталонни комплекти ППК мерки класове "1" производство ЗИУ Благоевград - България с размери до 100 мм и стъпка от 1 до 2 мм 0.01 мм
 • Еталонни комплекти ППК мерки класове "0" производство KS ГДР с размери до 100 мм и стъпка от 1 до 1.01 мм 0.001 мм
 • Еталонни комплекти ППК мерки производство на SOMET Чехия и от 100 до 500 мм
 • Установъчни гривни до 350 мм

Измервателни средства с общо предназначение:

 • Шублерни измервателни средства (с линеен нониус)
 • Шублери до 2 м и със стойност на деление 0.002 мм
 • Шублери дълбокомери до 400 мм и стойност на деление 0.05 мм
 • Шублери високомери до 2000 мм и стойност на деление 0.1 мм

Микрометрични уреди

 • Микрометри вътромери до 6000 мм със стойност на деление 0.01 мм
 • Микрометри до 1000 мм с плоски работни повърхнини и стойност на деление 0.01 мм
 • Микрометри дълбокомери с обхват до 100 мм със стойност на деление 0.01 мм
 • Триточкови микрометри до от 5 до 350 мм
 • Микрометри резбомери до 100 мм
 • Микрометри нормаломери

Проверка на Измервателни уреди:

 • Дължиномерна машина производство KS ГДР обхват 0 до 6000 мм и стойност на деление 0.001 мм
 • Дължиномерна машина производство KS ГДР обхват 0 до 1000 мм и стойност на деление 0.001 мм
 • Вертикален оптиметър производство СССР обхват стойност на деление 0.0001 мм

Проверка на металорежещи и измервателни инструменти и приспособления:

 • Профил-проектор производство Италия увеличение 25х 50х 100х
 • Профил-проектор производство Русия увеличение 25х 50х
 • Профил-проектор ZOLER производство Германия за настройка на металорежещи инструменти към SHEES PHRORIEP със стойност на деление 0.001 мм на проекционната на скала
 • Оптични двукоординатни делителни глави производство KS ГДР със стойност на деление 1"
 • Оптична еднокоординатни делителни глави производство KS ГДР със стойност на деление 1"
 • Kомплект пробни стъкла с отклонения от равнинност под 2 N (Нютонови пръстена) за проверка на работните повърхнини на измервателни уреди с плоски измервателни повърхнини

Уреди и инструменти:

 • Геодезични уреди
 • Оптични теодолити
 • Оптични нивелири

Измерване на преместване, скорост, отклонение от праволинейност, отклонение от перпендикулярност, равнинност, малки ъгли (крен) при определяне на геометрична точност на металорежещи машини:

Лазерна измервателна установка HEWLET PACKARD на дължини до 30 м и стойности на деление:

 • Преместване: 0.00001 мм
 • Скорост: 0.1 мм/мин
 • Отклонение от праволинейност: 0.0001 мм с обхват ±2 мм
 • Отклонение от перпендикулярност: с пентапризма
 • Малки ъгли: 1" от -1° до +1°

Измерване на малки наклони (либели):

 • Kласически (със стъклена ампула) със стойност на деление 0.05 и 0.002 мм/м
 • Селектронни тип NIVELTRONIK на TESA със стойности на деление 0.002 и 0.001 мм/м
 • Електронна цифрова WILER със стойност на деление 1" и обхват ±500"

Измерване на малки ъгли и точен ъгъл на завъртане:

 • Aвтоколиматор със стойност на деление 0.1" производство TEILOR HOBSON GB
 • Oкомплектован с точен <0.05" полиграм (16 -надесет стен) за проверка на ъгъл на завъртане 22.5°