BT

Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение при "Бесттехника ТМ – Радомир” ПАД е широко функционална база, специализирана за обучение на изпълнителски и ръководни кадри по специалности в областта на машиностроенето и други съпътстващи този процес професии.

Центърът за професионално обучение провежда обучението по утвърдени програми и учебни планове, съобразно потребностите на Дружеството и на частни лица по желаните от тях професии. Центъра издава свидетелства за правоспособност по различните професии. Продължителността на обучението е различна за отделните професии, но не повече от 3 месеца. Обучението е групово и индивидуално.

В Професионално учебен център при "Бесттехника ТМ - Радомир" - ПАД се организират курсове за професионална подготовка, квалификация, преквалификация и усъвършенстване на знанията по следните професии:

 • Професия "заварчик", процес на заваряване:
  • Ръчно електродъгово заваряване
  • МИГ - МАГ, ВИГ, ГКРЗ - степен на правоспособност
  • Заварчик на ъглов шев
  • Заварчик на листов материал
  • Заварчик на тръби
 • "Машинист на мостови и козлови ел.кран с товароподемност до 40 тона" - втора степен
 • "Машинист на мостови и козлови ел.кран с товароподемност над 40 тона" - първа степен
 • "Електро - и мотокаристи" със свидетелство за управление на МПС
 • Оператор на металообработващи машини /стругари , фрезисти и др./
 • Шлосери
 • Огняри на парни и водогрейни котли с високо налягане ІІІ степен
 • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – газова техника

В Професионално учебен център при "Бесттехника ТМ - Радомир" - ПАД се извършва и:

 • Опресняване на знанията на "прикачвач"
 • Получаване на нови знания и опресняване на знанията на отговорни лица, отговарящи за сигурната и безопасна работа на съоръженията с повишена опасност в сроковете и в съответствие с изискванията на съответните наредби
 • Получаване на нови знания и опресняване на знанията на обслужващ и ремонтен персонал по наредбите за безопасна работа, обслужване и ремонт на съоръжения с повишена опасност в срокове и в съответствие с изискванията на съответните наредби
 • Заверка и смяна на документите за правоспособност на заварчици