BT

Проект: Инсталация за тежка сода
Изделие: Сушилен барабан за тежка сода
Маса: 204 тона
Дължина: 25000 мм
Диаметър: 3800 мм

Клиент: Солвей Соди АД

Година: 2009

Дейности извършени от Бесттехника ТМ - Радомир:
Базов и детайлен инженеринг, производство, доставка, монтаж, технически надзор и 24 месечна гаранция

Видео