BT

Миксер за преработка на битови отпадъци

Клиент: Oxalor, Франция

Година: 2013

Дейности извършени от Бесттехника ТМ - Радомир:
Базов и детайлен инженеринг, производство, доставка, монтаж, технически надзор и 24 месечна гаранция