BT

БЕСТТЕХНИКА Струма АД

Бесттехника – Струма АД e основана като малък ремонтен цех към мината за въглища започва своята производствена дейност през 1892 год. През 1948 г. се трансформира във фабрика. От 1998 г. фирмата е изцяло частна собственост.

За времето на над стогодишното си съществуване Бесттехника – Струма АД се превръща във водещо машиностроително предприятие със свой облик и основен принос в развитието на машиностроителното производство в България

В завода се произвеждат широка гама трошачки - челюстни, роторни, конусни, чукови и ударни, както и машини и съоръжения за металургията, леярството, керамичната промишленост, минни машини, обогатително оборудване, подемно-транспортни машини, мелиоративни машини.

Произвежданите в Бесттехника – Струма АД машини за трошене и смилане отговарят на международните норми за надеждност, ремонтна пригодност, енерго- и металоемкост. Фирмата ни е в процес на сертифициране по ISO9001

Конструктивните решения на машините позволяват включването им към системи за автоматизации и централни обезпрашителни системи, както и работа с локални такива.

Бесттехника – Струма АД е в състояние да предложи комплексно проектиране, доставка, монтаж и дългосрочно обезпечаване с резервни части за отделни машини или инсталации. Машините от тази група са познати и зад граница: Русия, Гърция, Турция, Албания, Германия, Кипър, Алжир, Мароко, Сирия, Египет, Чили, Куба и др.

Oсвен оборудване по собствена технологична документация, във фирмата ни се произвежда и нестандартно оборудване по документация, предоставена от клиента.

През 2009 година цялото оборудване и персонал на Бесттехника Струма АД е пренесено на територията на фирма Бесттехника ТМ – Радомир ПАД в гр. Радомир. Всички традиционни дейности на историческото предприятие са запазени и се извършват от квалифицираните кадри на цялата група Бесттехника и Ко.

Галерия